Trang chủ

Hỗ trợ khách hàng:

+84 936 600 599

Thiết kế và tư vấn kỹ thuật


 Với đội ngũ kỹ sư có nhiều năm kinh nghiệm kế hợp phần mềm thiết kế 2D, 3D có thể triển khai từ ý tưởng của khách hàng thành sản phẩm theo yêu cầu.
Thiết kế và tư vấn kỹ thuật

Hỗ trợ khách hàng:

  • +84 936 600 599
  • Email: truong@seiki-vn.com
SEIKI INNOVATIONS VIETNAM CO.,LTD
Add: Road D2, Dai Dong - Hoan Son IP, Bac Ninh, Viet Nam.
Tel: +84 222 3848186 / Fax: +84 222 3848166
Email:  truong@seiki-vn.com / Website: www.seiki-vn.com; www.seiki.vn

Trang chủ

©Seiki Innovations Vietnam Company, Limited. All Rights Reserved.