Trang chủ

Hỗ trợ khách hàng:

+84 936 600 599

Công nghệ gia công cắt gọt


Thiết bị công nghệ:
   Máy gia công trung tâm CNC Okuma
   Tiện CNC Mori Seiki
   Mài
   Khoan
   Cắt...
Có khả năng gia công trên các loại vật liệu: Sắt, Inox, Nhôm, Đồng, PVC, POM, ...

Công nghệ gia công cắt gọt    

Hỗ trợ khách hàng:

  • +84 936 600 599
  • Email: truong@seiki-vn.com
SEIKI INNOVATIONS VIETNAM CO.,LTD
Add: Road D2, Dai Dong - Hoan Son IP, Bac Ninh, Viet Nam.
Tel: +84 222 3848186 / Fax: +84 222 3848166
Email:  truong@seiki-vn.com / Website: www.seiki-vn.com; www.seiki.vn

Trang chủ

©Seiki Innovations Vietnam Company, Limited. All Rights Reserved.