Trang chủ

Hỗ trợ khách hàng:

+84 936 600 599

Công nghệ hàn


Công nghệ hàn:
  Arc (hàn que)
  MIG
  TIG
  SPOT
  STUD
Kết hợp với đồ ghá chuyên dụng sẽ tạo ra những sản phẩm hàn ghép đạt chất lượng và độ chính xác cao.
 

Hỗ trợ khách hàng:

  • +84 936 600 599
  • Email: truong@seiki-vn.com
SEIKI INNOVATIONS VIETNAM CO.,LTD
Add: Road D2, Dai Dong - Hoan Son IP, Bac Ninh, Viet Nam.
Tel: +84 222 3848186 / Fax: +84 222 3848166
Email:  truong@seiki-vn.com / Website: www.seiki-vn.com; www.seiki.vn

Trang chủ

©Seiki Innovations Vietnam Company, Limited. All Rights Reserved.