Trang chủ

Hỗ trợ khách hàng:

+84 936 600 599

Công nghệ lắp ráp


Gia công lắp ráp các sản phẩm cơ khí, điện tử và nhận gia công lắp ráp các loại sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng.

Hỗ trợ khách hàng:

  • +84 936 600 599
  • Email: truong@seiki-vn.com
SEIKI INNOVATIONS VIETNAM CO.,LTD
Add: Road D2, Dai Dong - Hoan Son IP, Bac Ninh, Viet Nam.
Tel: +84 222 3848186 / Fax: +84 222 3848166
Email:  truong@seiki-vn.com / Website: www.seiki-vn.com; www.seiki.vn

Trang chủ

©Seiki Innovations Vietnam Company, Limited. All Rights Reserved.