Trang chủ

Hỗ trợ khách hàng:

+84 936 600 599

Dịch vụ tư vấn, thiết kế 2D, 3D


Bước thực hiện:

Khách hàng:
   - Đưa ý tưởng sản phẩm
   - Yêu cầu kỹ thuật sơ bộ
   - Yêu cầu mức chi phí cho sản phẩm
 
Seiki:
   - Dựa theo yêu cầu tính toán sơ bộ đưa ra các phương án lựa chọn
   - Tư vấn cho khách hàng ưu nhược điểm của tính năng theo từng phương án
   - Triển khai thiết kế 2D, 3D
   - Lập yêu cầu kỹ thuật chi tiết và phương án gia công tối ưu


 

Hỗ trợ khách hàng:

  • +84 936 600 599
  • Email: truong@seiki-vn.com
SEIKI INNOVATIONS VIETNAM CO.,LTD
Add: Road D2, Dai Dong - Hoan Son IP, Bac Ninh, Viet Nam.
Tel: +84 222 3848186 / Fax: +84 222 3848166
Email:  truong@seiki-vn.com / Website: www.seiki-vn.com; www.seiki.vn

Trang chủ

©Seiki Innovations Vietnam Company, Limited. All Rights Reserved.