Trang chủ

Hỗ trợ khách hàng:

+84 936 600 599

Chi tiết gia công phay CNCChi tiết gia công phay CNC

Các loại vật liệu: 
   Sắt
   Inox
   Nhôm
   Đồng
   Vật liệu phi kim loại khác
Sử dụng máy móc CNC hàng đầu Nhật Bản và quản lý theo tiêu chuẩn ISO tạo ra các sản phẩm độ chính xác cao.

Hỗ trợ khách hàng:

  • +84 936 600 599
  • Email: truong@seiki-vn.com
SEIKI INNOVATIONS VIETNAM CO.,LTD
Add: Road D2, Dai Dong - Hoan Son IP, Bac Ninh, Viet Nam.
Tel: +84 222 3848186 / Fax: +84 222 3848166
Email:  truong@seiki-vn.com / Website: www.seiki-vn.com; www.seiki.vn

Trang chủ

©Seiki Innovations Vietnam Company, Limited. All Rights Reserved.