Trang chủ

Hỗ trợ khách hàng:

+84 936 600 599

Liên hệ

Liên hệ

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ SEIKI VIỆT NAM
Địa chỉ: Đường D2, Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn, Bắc Ninh, Việt Nam.
Tel: +84 241 3848186  / +84 936 600 599  
Fax: +84 241 3848166

Email:  truong@seiki-vn.com 
Website: www.seiki-vn.com / www.seiki.vn

Đại diện thương mại: CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG NGUYÊN DƯƠNG
Địa chỉ: Số 178 Ngõ Thịnh Quang, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Hà Nội.


 

Họ tên:

Email:

Phone:

Nội dung:

Hỗ trợ khách hàng:

  • +84 936 600 599
  • Email: truong@seiki-vn.com
SEIKI INNOVATIONS VIETNAM CO.,LTD
Add: Road D2, Dai Dong - Hoan Son IP, Bac Ninh, Viet Nam.
Tel: +84 222 3848186 / Fax: +84 222 3848166
Email:  truong@seiki-vn.com / Website: www.seiki-vn.com; www.seiki.vn

Trang chủ

©Seiki Innovations Vietnam Company, Limited. All Rights Reserved.