Trang chủ

Hỗ trợ khách hàng:

+84 936 600 599

Dịch vụ gia công tấm


Công nghệ đột dập CNC, đột dập hình, cắt plasma CNC... gia công chính xác với mọi hình dạng trên nhiều loại vật liệu.

Dịch vụ gia công tấm

Hỗ trợ khách hàng:

  • +84 936 600 599
  • Email: truong@seiki-vn.com
SEIKI INNOVATIONS VIETNAM CO.,LTD
Add: Road D2, Dai Dong - Hoan Son IP, Bac Ninh, Viet Nam.
Tel: +84 222 3848186 / Fax: +84 222 3848166
Email:  truong@seiki-vn.com / Website: www.seiki-vn.com; www.seiki.vn

Trang chủ

©Seiki Innovations Vietnam Company, Limited. All Rights Reserved.