Trang chủ

Hỗ trợ khách hàng:

+84 936 600 599

Dịch vụ gia công cắt gọt


Sử dụng máy tiện CNC, phay CNC, mài ... đảm bảo gia công các sản phẩm cơ khí chính xác cao.

Dịch vụ gia công cắt gọt  

Hỗ trợ khách hàng:

  • +84 936 600 599
  • Email: truong@seiki-vn.com
SEIKI INNOVATIONS VIETNAM CO.,LTD
Add: Road D2, Dai Dong - Hoan Son IP, Bac Ninh, Viet Nam.
Tel: +84 222 3848186 / Fax: +84 222 3848166
Email:  truong@seiki-vn.com / Website: www.seiki-vn.com; www.seiki.vn

Trang chủ

©Seiki Innovations Vietnam Company, Limited. All Rights Reserved.