Trang chủ

Hỗ trợ khách hàng:

+84 936 600 599

Dịch vụ sản xuất theo yêu cầu


 Sản xuất và thiết kế các sản phẩm cơ khi, công nghiệp, dân dụng hoàn chỉnh theo yêu cầu khách hàng.

Dịch vụ sản xuất theo yêu cầu

Hỗ trợ khách hàng:

  • +84 936 600 599
  • Email: truong@seiki-vn.com
SEIKI INNOVATIONS VIETNAM CO.,LTD
Add: Road D2, Dai Dong - Hoan Son IP, Bac Ninh, Viet Nam.
Tel: +84 222 3848186 / Fax: +84 222 3848166
Email:  truong@seiki-vn.com / Website: www.seiki-vn.com; www.seiki.vn

Trang chủ

©Seiki Innovations Vietnam Company, Limited. All Rights Reserved.