Trang chủ

Hỗ trợ khách hàng:

+84 936 600 599

Lĩnh vực kinh doanh


Lĩnh vực kinh doanh chính:

▪ Dịch vụ thiết kế và tư vấn kỹ thuật
▪ Gia công tấm, đột dập định hình
▪ Tủ điện và vỏ tủ điện (hạ thế, trung thế, cao thế)                    
▪ Chi tiết cơ khí cho ô tô, xe máy                            
▪ Chi tiết cơ khí chính xác                              
▪ Kệ kho, siêu thị                                  
▪ Chi tiết và thiết bị cho nhà xưởng (khuôn, jig, bàn làm việc, xe đẩy, tủ đồ…)      
▪ Dịch vụ gia công tấm                                
▪ Dịch vụ gia công cắt gọt CNC                             
▪ Dịch vụ hàn và lắp ráp                                
▪ Các sản phẩm cơ khí khác theo yêu cầu khách hàng                  

Hỗ trợ khách hàng:

  • +84 936 600 599
  • Email: truong@seiki-vn.com
SEIKI INNOVATIONS VIETNAM CO.,LTD
Add: Road D2, Dai Dong - Hoan Son IP, Bac Ninh, Viet Nam.
Tel: +84 222 3848186 / Fax: +84 222 3848166
Email:  truong@seiki-vn.com / Website: www.seiki-vn.com; www.seiki.vn

Trang chủ

©Seiki Innovations Vietnam Company, Limited. All Rights Reserved.