Home

한국어

+84 936 600 599

회사개요


회사명   세기정밀(주) 베트남
     
주소   Đường D2, Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn, Bắc Ninh, Việt Nam.
 
전화   +84 241 3848186
 
Fax   +84 241 3848166
 
면적    
  대지면적: 11,250 평방미터
  공장면적: 2,000 평방미터

제품 및 서비스
                                             
  설계 및 기술 서비스
  고객주문 OEM 제품생산
  배전반 및 소형 분전함                        
  자동차 및 2륜차 부품                            
  정밀기계부품                                
  백화점용 선반                                    
  공장의 설비 및 비품 (금형, 지그, 작업대, 대차, 선반 등)        
  프레스 가공 서비스                                
  CNC 가공 서비스                            
  용접 및 조립 임가공                                
  그 외 고객이 요구하는 모든 사항                  
                                             

회사소개

한국어

  • +84 936 600 599
  • Email: truong@seiki-vn.com
 세기정밀 베트남 주식회사
Add: Road D2, Dai Dong - Hoan Son IP, Bac Ninh, Viet Nam.
Tel: +84 222 3848186 / Fax: +84 222 3848166
Email:  truong@seiki-vn.com / Website: www.seiki-vn.comwww.seiki.vn 

Home

©Seiki Innovations Vietnam Company, Limited. All Rights Reserved.