Trang chủ

Hỗ trợ khách hàng:

+84 936 600 599
slide 1 slide 2 slide 3

Hỗ trợ khách hàng:

  • +84 936 600 599
  • Email: truong@seiki-vn.com
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ SEIKI VIỆT NAM
Địa chỉ: Đường D2, KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.
Điện thoại: +84 222 3848186 / Fax: +84 222 3848166
Email:  truong@seiki-vn.com / Website: www.seiki-vn.comwww.seiki.vn

TRADING COMPANY: TOP GLOBAL VIETNAM CO., LTD
Add: No. 23, Group 8, Phuc Loi Ward, Long Bien Dist, Ha Noi, Viet Nam.

Trang chủ

©Seiki Innovations Vietnam Company, Limited. All Rights Reserved.