Trang chủ

Hỗ trợ khách hàng:

+84 981583288

Liên hệ

Liên hệ

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ SEIKI VIỆT NAM
Địa chỉ: Đường D2, Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn, Bắc Ninh, Việt Nam.
Tel: +84 981583288/+84 222 3848186  
Fax: +84 222 3848166

Email:  ceo@seiki.vn/ ses2@seiki-vn.com
Website: www.seiki.vn


 

Họ tên:

Email:

Phone:

Nội dung:

Hỗ trợ khách hàng:

  • +84 981583288
  • Email: ceo@seiki.vn
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ SEIKI VIỆT NAM
Địa chỉ: Đường D2, KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.
Điện thoại: +84 981583288
Email:  ceo@seiki.vn / Website: www.seiki-vn.comwww.seiki.vn


Trang chủ

©Seiki Innovations Vietnam Company, Limited. All Rights Reserved.