Home

한국어

+84 981583288

기술 및 설계 대행


숙련된 기술팀이 2D 와 3D 디자인 설계를 조합하여 고객의 아이디어를 실제로 형상화 합니다
Thiết kế và tư vấn kỹ thuật

회사소개

한국어

  • +84 981583288
  • Email: ceo@seiki.vn
 세기정밀 베트남 주식회사
Add: Road D2, Dai Dong - Hoan Son IP, Bac Ninh province, Viet Nam.
Tel: +84 981583288
Email:  ceo@seiki.vn / Website: www.seiki-vn.comwww.seiki.vn


Home

©Seiki Innovations Vietnam Company, Limited. All Rights Reserved.