Home

한국어

+84 981583288

금속판 가공


CNC 선반, CNC 밀링, 표면 연삭 등...정밀도가 높은 가공을 보장합니다.
Dịch vụ gia công tấm

회사소개

한국어

  • +84 981583288
  • Email: ceo@seiki.vn
 세기정밀 베트남 주식회사
Add: Road D2, Dai Dong - Hoan Son IP, Bac Ninh province, Viet Nam.
Tel: +84 981583288
Email:  ceo@seiki.vn / Website: www.seiki-vn.comwww.seiki.vn


Home

©Seiki Innovations Vietnam Company, Limited. All Rights Reserved.